O2 Village

61 ถนน ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ , กรุงเทพมหานคร 10250
 • ค่าจัดการสินค้าใหม่
 • 1,500฿
 • ส่วนแบ่งการขาย (GP)
 • 10-20%

ขั้นตอนการฝากขายกับ Shiftspace :

 • Step 1 :

  เสนอสินค้า

 • Step 2 :

  เจ้าของร้านรีวิว แจ้งความยินยอมรับวางสินค้าและ %GP

 • Step 3 :

  เจ้าของสินค้าจ่ายค่าธรรมเนียมผ่านระบบ Shiftspace

 • Step 4 :

  ได้รับเบอร์ติดต่อ จากเจ้าของร้านเพื่อติดต่อขอนำสินค้าไปวางขาย


ค่าจัดการสินค้าใหม่ / ส่วนแบ่งการขาย (GP) คืออะไร?

ข้อมูลลูกค้า

คนเดินผ่านต่อวัน 3,000 - 4,000 คน
คนเข้ามาในสถานที่ต่อวัน มากกว่า 500 คน
เพศ หญิง 80% - ชาย 20%
อายุ 25 - 40 ปี
ประเภทลูกค้า

นักเรียน/นักศึกษา

พนักงาน - บริษัทเอกชน

พนักงาน - รัฐวิสาหกิจ

ข้าราชการ

เจ้าของกิจการ

ครู/อาจารย์

แพทย์/พยาบาล

แม่บ้าน

คนรักสุขภาพ

กำลังซื้อเฉลี่ยต่อคน 1,000 - 2,000 บาท
กลุ่มสินค้าที่กำลังมองหาอยู่ สินค้าจากชุมชน ผลิตภัณท์จากกลุ่มสินค้าชุมชนต่างๆ ทุกจังหวัด สินค้าความงาม , อาหารแปลรูป

ข้อมูลร้าน

ประเภท ร้านค้า - ร้านขายสินค้าชุมชน
ย่าน/ทำเล ศรีนครินทร์
ช่วงเวลาการใช้พื้นที่ :
เวลาเปิด-ปิด : 10.00 น. - 22.00 น.
เวลานำสินค้าเข้า : 20.00 น. - 5.00 น.
เวลานำสินค้าออก : 20.00 น. - 5.00 น.

รูปภาพ

แผนที่

Request to Book
 • ค่าจัดการสินค้าใหม่
 • 1,500฿
 • ส่วนแบ่งการขาย (GP)
 • 10-20%

ขั้นตอนการฝากขายกับ Shiftspace :

 • Step 1 :

  เสนอสินค้า

 • Step 2 :

  เจ้าของร้านรีวิว แจ้งความยินยอมรับวางสินค้าและ %GP

 • Step 3 :

  เจ้าของสินค้าจ่ายค่าธรรมเนียมผ่านระบบ Shiftspace

 • Step 4 :

  ได้รับเบอร์ติดต่อ จากเจ้าของร้านเพื่อติดต่อขอนำสินค้าไปวางขาย


ค่าจัดการสินค้าใหม่ / ส่วนแบ่งการขาย (GP) คืออะไร?