Zui Hao Chi

เอเชียทีค โกดัง 3 ตรอก 1, เอเชียทีค โกดัง 3 ตรอก 1 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม , กรุงเทพมหานคร 10120
 • ค่าจัดการสินค้าใหม่
 • 100฿
 • ส่วนแบ่งการขาย (GP)
 • 20-30%

ขั้นตอนการฝากขายกับ Shiftspace :

 • Step 1 :

  เสนอสินค้า

 • Step 2 :

  เจ้าของร้านรีวิว แจ้งความยินยอมรับวางสินค้าและ %GP

 • Step 3 :

  เจ้าของสินค้าจ่ายค่าธรรมเนียมผ่านระบบ Shiftspace

 • Step 4 :

  ได้รับเบอร์ติดต่อ จากเจ้าของร้านเพื่อติดต่อขอนำสินค้าไปวางขาย


ค่าจัดการสินค้าใหม่ / ส่วนแบ่งการขาย (GP) คืออะไร?

ข้อมูลลูกค้า

คนเดินผ่านต่อวัน 1,000 - 2,000 คน
คนเข้ามาในสถานที่ต่อวัน 200 - 300 คน
เพศ หญิง 70% - ชาย 30%
อายุ 30 - 45 ปี
ประเภทลูกค้า

นักท่องเที่ยว - จีน

นักท่องเที่ยว - ญี่ปุ่น

นักท่องเที่ยว – อินโดนีเซีย

อื่นๆ

กำลังซื้อเฉลี่ยต่อคน 500 - 1,000 บาท
กลุ่มสินค้าที่กำลังมองหาอยู่ ขนม / ของฝาก

ข้อมูลร้าน

ประเภท ร้านค้า - ร้านของฝาก
ย่าน/ทำเล เอเชียทีค
ช่วงเวลาการใช้พื้นที่ :
เวลาเปิด-ปิด : 16.00 น. - 24.00 น.
เวลานำสินค้าเข้า : 10.00 น. - 13.00 น.
เวลานำสินค้าออก : 10.00 น. - 13.00 น.

รูปภาพ

แผนที่

Request to Book
 • ค่าจัดการสินค้าใหม่
 • 100฿
 • ส่วนแบ่งการขาย (GP)
 • 20-30%

ขั้นตอนการฝากขายกับ Shiftspace :

 • Step 1 :

  เสนอสินค้า

 • Step 2 :

  เจ้าของร้านรีวิว แจ้งความยินยอมรับวางสินค้าและ %GP

 • Step 3 :

  เจ้าของสินค้าจ่ายค่าธรรมเนียมผ่านระบบ Shiftspace

 • Step 4 :

  ได้รับเบอร์ติดต่อ จากเจ้าของร้านเพื่อติดต่อขอนำสินค้าไปวางขาย


ค่าจัดการสินค้าใหม่ / ส่วนแบ่งการขาย (GP) คืออะไร?