เรือนชมจันทร์

159/32 หมู่ที่ 6 ต.พลา บ้านฉาง บ้านฉาง , ระยอง 21130
 • ค่าจัดการสินค้าใหม่
 • 50฿
 • ส่วนแบ่งการขาย (GP)
 • 1-10%

ขั้นตอนการฝากขายกับ Shiftspace :

 • Step 1 :

  เสนอสินค้า

 • Step 2 :

  เจ้าของร้านรีวิว แจ้งความยินยอมรับวางสินค้าและ %GP

 • Step 3 :

  เจ้าของสินค้าจ่ายค่าธรรมเนียมผ่านระบบ Shiftspace

 • Step 4 :

  ได้รับเบอร์ติดต่อ จากเจ้าของร้านเพื่อติดต่อขอนำสินค้าไปวางขาย


ค่าจัดการสินค้าใหม่ / ส่วนแบ่งการขาย (GP) คืออะไร?

ข้อมูลลูกค้า

คนเดินผ่านต่อวัน 100 - 1,000 คน
คนเข้ามาในสถานที่ต่อวัน 100 - 200 คน
เพศ หญิง 60% - ชาย 40%
อายุ 25 - 40 ปี
ประเภทลูกค้า

นักเรียน/นักศึกษา

นักท่องเที่ยว - จีน

นักท่องเที่ยว - ญี่ปุ่น

นักท่องเที่ยว - เกาหลี

นักท่องเที่ยว - มาเลเซีย

นักท่องเที่ยว - ฝรั่ง

นักท่องเที่ยว - ตะวันออกกลาง

นักท่องเที่ยว – สิงคโปร์

นักท่องเที่ยว – อินโดนีเซีย

พนักงาน - บริษัทเอกชน

พนักงาน - รัฐวิสาหกิจ

ข้าราชการ

เจ้าของกิจการ

ครู/อาจารย์

แพทย์/พยาบาล

แม่บ้าน

นักดนตรี

คนรักสุขภาพ

กำลังซื้อเฉลี่ยต่อคน 300 - 500 บาท
กลุ่มสินค้าที่กำลังมองหาอยู่ อาหารทะเล

ข้อมูลร้าน

ประเภท ร้านอาหารและเครื่องดื่ม - ร้านอาหารทั่วไป
ย่าน/ทำเล บ้านฉาง
ช่วงเวลาการใช้พื้นที่ :
เวลาเปิด-ปิด : 11.00 น. - 22.00 น.
เวลานำสินค้าเข้า : 24 ชั่วโมง
เวลานำสินค้าออก : 24 ชั่วโมง

รูปภาพ

แผนที่

Request to Book
 • ค่าจัดการสินค้าใหม่
 • 50฿
 • ส่วนแบ่งการขาย (GP)
 • 1-10%

ขั้นตอนการฝากขายกับ Shiftspace :

 • Step 1 :

  เสนอสินค้า

 • Step 2 :

  เจ้าของร้านรีวิว แจ้งความยินยอมรับวางสินค้าและ %GP

 • Step 3 :

  เจ้าของสินค้าจ่ายค่าธรรมเนียมผ่านระบบ Shiftspace

 • Step 4 :

  ได้รับเบอร์ติดต่อ จากเจ้าของร้านเพื่อติดต่อขอนำสินค้าไปวางขาย


ค่าจัดการสินค้าใหม่ / ส่วนแบ่งการขาย (GP) คืออะไร?