The Hi Market

110/1 ถนน หายโศรก ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด , ร้อยเอ็ด 45000
 • ค่าจัดการสินค้าใหม่
 • 1,000฿
 • ส่วนแบ่งการขาย (GP)
 • 10-20%

ขั้นตอนการฝากขายกับ Shiftspace :

 • Step 1 :

  เสนอสินค้า

 • Step 2 :

  เจ้าของร้านรีวิว แจ้งความยินยอมรับวางสินค้าและ %GP

 • Step 3 :

  เจ้าของสินค้าจ่ายค่าธรรมเนียมผ่านระบบ Shiftspace

 • Step 4 :

  ได้รับเบอร์ติดต่อ จากเจ้าของร้านเพื่อติดต่อขอนำสินค้าไปวางขาย


ค่าจัดการสินค้าใหม่ / ส่วนแบ่งการขาย (GP) คืออะไร?

ข้อมูลลูกค้า

คนเดินผ่านต่อวัน 1,000 - 2,000 คน
คนเข้ามาในสถานที่ต่อวัน มากกว่า 500 คน
เพศ หญิง 60% - ชาย 40%
อายุ 25 - 40 ปี
ประเภทลูกค้า

นักเรียน/นักศึกษา

พนักงาน - บริษัทเอกชน

พนักงาน - รัฐวิสาหกิจ

ข้าราชการ

ครู/อาจารย์

แม่บ้าน

กำลังซื้อเฉลี่ยต่อคน 500 - 1,000 บาท
กลุ่มสินค้าที่กำลังมองหาอยู่ ขนม, อาหารเพื่อสุขภาพ, สินค้าแฮนด์เมด

ข้อมูลร้าน

ประเภท ร้านค้า - ร้านค้าปลีกทั่วไป
ย่าน/ทำเล อำเพอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ช่วงเวลาการใช้พื้นที่ :
เวลาเปิด-ปิด : 9.00 น. - 20.00 น.
เวลานำสินค้าเข้า : 10.00 น. - 16.00 น.
เวลานำสินค้าออก : 10.00 น. - 16.00 น.

รูปภาพ

แผนที่

Request to Book
 • ค่าจัดการสินค้าใหม่
 • 1,000฿
 • ส่วนแบ่งการขาย (GP)
 • 10-20%

ขั้นตอนการฝากขายกับ Shiftspace :

 • Step 1 :

  เสนอสินค้า

 • Step 2 :

  เจ้าของร้านรีวิว แจ้งความยินยอมรับวางสินค้าและ %GP

 • Step 3 :

  เจ้าของสินค้าจ่ายค่าธรรมเนียมผ่านระบบ Shiftspace

 • Step 4 :

  ได้รับเบอร์ติดต่อ จากเจ้าของร้านเพื่อติดต่อขอนำสินค้าไปวางขาย


ค่าจัดการสินค้าใหม่ / ส่วนแบ่งการขาย (GP) คืออะไร?