Bangkok Go

5-7 ถนนแปลงนาม แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ , กรุงเทพมหานคร 10100
 • ค่าจัดการสินค้าใหม่
 • 200฿
 • ส่วนแบ่งการขาย (GP)
 • 30-40%

ขั้นตอนการฝากขายกับ Shiftspace :

 • Step 1 :

  เสนอสินค้า

 • Step 2 :

  เจ้าของร้านรีวิว แจ้งความยินยอมรับวางสินค้าและ %GP

 • Step 3 :

  เจ้าของสินค้าจ่ายค่าธรรมเนียมผ่านระบบ Shiftspace

 • Step 4 :

  ได้รับเบอร์ติดต่อ จากเจ้าของร้านเพื่อติดต่อขอนำสินค้าไปวางขาย


ค่าจัดการสินค้าใหม่ / ส่วนแบ่งการขาย (GP) คืออะไร?

ข้อมูลลูกค้า

คนเดินผ่านต่อวัน 100 - 1,000 คน
คนเข้ามาในสถานที่ต่อวัน 200 - 300 คน
เพศ หญิง 60% - ชาย 40%
อายุ 30 - 45 ปี
ประเภทลูกค้า

นักเรียน/นักศึกษา

นักท่องเที่ยว - จีน

นักท่องเที่ยว - ญี่ปุ่น

นักท่องเที่ยว - เกาหลี

นักท่องเที่ยว - มาเลเซีย

นักท่องเที่ยว - ฝรั่ง

นักท่องเที่ยว - ตะวันออกกลาง

นักท่องเที่ยว – สิงคโปร์

นักท่องเที่ยว – อินโดนีเซีย

พนักงาน - บริษัทเอกชน

พนักงาน - รัฐวิสาหกิจ

ข้าราชการ

เจ้าของกิจการ

ครู/อาจารย์

แพทย์/พยาบาล

แม่บ้าน

นักดนตรี

คนรักสุขภาพ

กำลังซื้อเฉลี่ยต่อคน 5,000 - 10,000 บาท
กลุ่มสินค้าที่กำลังมองหาอยู่ ขนม เครื่องสำอาง สุขภาพ อุปโภค บริโภค ของฝากสำหรับลูกค้า

ข้อมูลร้าน

ประเภท ร้านค้า - ร้านของฝาก
ย่าน/ทำเล เยาวราช
ช่วงเวลาการใช้พื้นที่ :
เวลาเปิด-ปิด : 12.00 น. - 20.00 น.
เวลานำสินค้าเข้า : 13.00 น. - 19.00 น.
เวลานำสินค้าออก : 13.00 น. - 19.00 น.

รูปภาพ

แผนที่

Request to Book
 • ค่าจัดการสินค้าใหม่
 • 200฿
 • ส่วนแบ่งการขาย (GP)
 • 30-40%

ขั้นตอนการฝากขายกับ Shiftspace :

 • Step 1 :

  เสนอสินค้า

 • Step 2 :

  เจ้าของร้านรีวิว แจ้งความยินยอมรับวางสินค้าและ %GP

 • Step 3 :

  เจ้าของสินค้าจ่ายค่าธรรมเนียมผ่านระบบ Shiftspace

 • Step 4 :

  ได้รับเบอร์ติดต่อ จากเจ้าของร้านเพื่อติดต่อขอนำสินค้าไปวางขาย


ค่าจัดการสินค้าใหม่ / ส่วนแบ่งการขาย (GP) คืออะไร?