DAIKI Cafe

อาคาร 6 มหาวิทยาลัรังสิต หลักหก เมืองปทุมธานี , ปทุมธานี 12000
 • ค่าจัดการสินค้าใหม่
 • 50฿
 • ส่วนแบ่งการขาย (GP)
 • 1-10%

ขั้นตอนการฝากขายกับ Shiftspace :

 • Step 1 :

  เสนอสินค้า

 • Step 2 :

  เจ้าของร้านรีวิว แจ้งความยินยอมรับวางสินค้าและ %GP

 • Step 3 :

  เจ้าของสินค้าจ่ายค่าธรรมเนียมผ่านระบบ Shiftspace

 • Step 4 :

  ได้รับเบอร์ติดต่อ จากเจ้าของร้านเพื่อติดต่อขอนำสินค้าไปวางขาย


ค่าจัดการสินค้าใหม่ / ส่วนแบ่งการขาย (GP) คืออะไร?

ข้อมูลลูกค้า

คนเดินผ่านต่อวัน 100 - 1,000 คน
คนเข้ามาในสถานที่ต่อวัน 1 - 100 คน
เพศ หญิง 60% - ชาย 40%
อายุ 15 - 25 ปี
ประเภทลูกค้า

นักเรียน/นักศึกษา

พนักงาน - บริษัทเอกชน

ครู/อาจารย์

กำลังซื้อเฉลี่ยต่อคน 100 - 300 บาท
กลุ่มสินค้าที่กำลังมองหาอยู่ เครื่องดืมบรรจุขวด, ขนมที่เหมาะกับอาหารญี่ปุ่น

ข้อมูลร้าน

ประเภท ร้านอาหารและเครื่องดื่ม - ร้านอาหารญี่ปุ่น
ย่าน/ทำเล อาคาร 6 ม.รังสิต
ช่วงเวลาการใช้พื้นที่ :
เวลาเปิด-ปิด : 8.00 น. - 18.00 น.
เวลานำสินค้าเข้า : 10.00 น. - 18.00 น.
เวลานำสินค้าออก : 10.00 น. - 18.00 น.

รูปภาพ

แผนที่

Request to Book
 • ค่าจัดการสินค้าใหม่
 • 50฿
 • ส่วนแบ่งการขาย (GP)
 • 1-10%

ขั้นตอนการฝากขายกับ Shiftspace :

 • Step 1 :

  เสนอสินค้า

 • Step 2 :

  เจ้าของร้านรีวิว แจ้งความยินยอมรับวางสินค้าและ %GP

 • Step 3 :

  เจ้าของสินค้าจ่ายค่าธรรมเนียมผ่านระบบ Shiftspace

 • Step 4 :

  ได้รับเบอร์ติดต่อ จากเจ้าของร้านเพื่อติดต่อขอนำสินค้าไปวางขาย


ค่าจัดการสินค้าใหม่ / ส่วนแบ่งการขาย (GP) คืออะไร?